منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

زانو

زانو
برند: پلی ران اتصال کد محصول: پلی اتیلن جوشی
 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیران..
24,050 تومان
قیمت بدون مالیات:24,050 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیرود..
23,000 تومان
قیمت بدون مالیات:23,000 تومان
برند: اصفهان پوشان کد محصول: 2
 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پوشان ..
21,000 تومان
قیمت بدون مالیات:21,000 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: پلی اتیلن جوشی
کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیران..
50,820 تومان
قیمت بدون مالیات:50,820 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیرود..
39,000 تومان
قیمت بدون مالیات:39,000 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: پلی اتیلن جوشی
کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیران..
70,512 تومان
قیمت بدون مالیات:70,512 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیرود..
75,000 تومان
قیمت بدون مالیات:75,000 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: پلی اتیلن جوشی
کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیران..
4,860 تومان
قیمت بدون مالیات:4,860 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیرود..
3,300 تومان
قیمت بدون مالیات:3,300 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: پلی اتیلن جوشی
کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیران..
7,310 تومان
قیمت بدون مالیات:7,310 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پلیرود..
5,800 تومان
قیمت بدون مالیات:5,800 تومان
برند: اصفهان پوشان کد محصول: 2
 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغییر مسیر لوله از حالت مستقیم به 45 درجه  برند :پوشان ..
5,500 تومان
قیمت بدون مالیات:5,500 تومان
نمايش 1 تا 12 از 41 (4 صفحه)