منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

لوله فاضلابی

لوله فاضلابی
برند: داراکار کد محصول: pvc
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی: 110 mmضخامت : 11 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: داراکار..
505,179 تومان
قیمت بدون مالیات:505,179 تومان
برند: داراکار کد محصول: pvc
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی:3*75 mmضخامت : 3 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: داراکار..
367,561 تومان
قیمت بدون مالیات:367,561 تومان
برند: داراکار کد محصول: pvc
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی:3/2*110 mmضخامت : 3/2 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: داراکار..
580,956 تومان
قیمت بدون مالیات:580,956 تومان
برند: نگین کد محصول: 6
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی:3/2*110 mmضخامت : 3/2 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: نگین..
577,537 تومان
قیمت بدون مالیات:577,537 تومان
برند: داراکار کد محصول: pvc
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی:3/2*125 mmضخامت : 3/2 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: داراکار..
663,905 تومان
قیمت بدون مالیات:663,905 تومان
برند: نگین کد محصول: 6
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی:3/2*125mmضخامت : 3/2 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: نگین..
660,050 تومان
قیمت بدون مالیات:660,050 تومان
برند: داراکار کد محصول: pvc
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی:3/2*160 mmضخامت : 3/2 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: داراکار..
859,516 تومان
قیمت بدون مالیات:859,516 تومان
برند: نگین کد محصول: 6
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی:3/2*160 mmضخامت : 3/2mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: نگین..
854,522 تومان
قیمت بدون مالیات:854,522 تومان
برند: داراکار کد محصول: pvc
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی: 39/*200 mmضخامت : 3/9 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: داراکار..
1,304,109 تومان
قیمت بدون مالیات:1,304,109 تومان
برند: نگین کد محصول: 6
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی:4*160 mmضخامت :43 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: نگین..
1,060,780 تومان
قیمت بدون مالیات:1,060,780 تومان
برند: داراکار کد محصول: pvc
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی: 4/9*250 mmضخامت : 4/9 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: داراکار..
2,050,974 تومان
قیمت بدون مالیات:2,050,974 تومان
برند: داراکار کد محصول: pvc
لوله چسبی فاضلابیکاربرد: در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمانبراساس استاندارد ملی 1-9119 (1-EN 1329)اندازه اسمی: 6/2*250 mmضخامت : 3 mmرنگ: طوسیواحد کالا: شاخه (عدد)متراژ هر شاخه: 6 متربرند: داراکار..
2,578,531 تومان
قیمت بدون مالیات:2,578,531 تومان
نمايش 1 تا 12 از 29 (3 صفحه)