منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

بوشن

برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51206
►اتصالات پنج لایه پرسی►بوشن رو پیچ پرسیدر سایز های: 1/2*16 کد محصول (51202)، 3/4*16 کد محصول (51203) ، 1/2*20 کد محصول( 51204)، 3/4*20 کد محصول(51206)، 1/2*25 کد محصول( 51209)، 3/4*25 کد محصول(51210)، 1*25 کد محصول(51212)، 1*32 کد محصول( 51214)، 1/4 1*32 کد محصول(51216)اتصالات پرسی دار..
64,310 تومان
قیمت بدون مالیات:64,310 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51102
►اتصالات پنج لایه پرسی►بوشن تبدیل پرسی در سایزهای: 16*20 کد محصول(51102)، 16*25 کد محصول(51104)، 20*25 کد محصول(51106)، 16*32 کد محصول(51107)، 20*32 کد محصول(20*32)، 25*32 کد محصول( 81750)کاربرد: در لوله کشی ساختمان *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ..
45,690 تومان
قیمت بدون مالیات:45,690 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51104
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
64,780 تومان
قیمت بدون مالیات:64,780 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51106
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
73,210 تومان
قیمت بدون مالیات:73,210 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51108
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
75,170 تومان
قیمت بدون مالیات:75,170 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51110
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
91,880 تومان
قیمت بدون مالیات:91,880 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51302
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
46,720 تومان
قیمت بدون مالیات:46,720 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51304
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
50,840 تومان
قیمت بدون مالیات:50,840 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51316
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
181,000 تومان
قیمت بدون مالیات:181,000 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51303
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
70,200 تومان
قیمت بدون مالیات:70,200 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51306
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
66,470 تومان
قیمت بدون مالیات:66,470 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 51310
اتصالات پنج لایه پرسی کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
81,520 تومان
قیمت بدون مالیات:81,520 تومان
نمايش 1 تا 12 از 24 (2 صفحه)