منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

شیرآلات

شیرآلات
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
شیرآلات برنجی کاربرد: جهت شیر حیاطی *استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
32,240 تومان
قیمت بدون مالیات:32,240 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
شیرآلات برنجی کاربرد: جهت شیر حیاطی *استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
10,110 تومان
قیمت بدون مالیات:10,110 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
شیرآلات برنجی کاربرد: جهت شیر حیاطی *استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
15,850 تومان
قیمت بدون مالیات:15,850 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
شیرآلات برنجی، شیر تبدیل کوپلی کاربرد: طراحی سیستم‌های آبرسانی و گرمایشی و گرمایش از کف *استاندارد ملی ISIRI-12753*استاندارد آمریکا ASTM F- 1974*استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
90,700 تومان
قیمت بدون مالیات:90,700 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 36202
شیرآلات برنجی : توپی دسته پروانه‌ای کاربرد: در سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی- سیستم‌های فن‌کوئلی سایز بالا، موتورخانه، پمپ خانه و ... *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281 برند: بی تی اس..
66,000 تومان
قیمت بدون مالیات:66,000 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 36205
شیرآلات برنجی : توپی دسته پروانه‌ای کاربرد: در سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی- سیستم‌های فن‌کوئلی سایز بالا، موتورخانه، پمپ خانه و ... *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281 برند: بی تی اس..
289,400 تومان
قیمت بدون مالیات:289,400 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 36203
شیرآلات برنجی : توپی دسته پروانه‌ای کاربرد: در سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی- سیستم‌های فن‌کوئلی سایز بالا، موتورخانه، پمپ خانه و ... *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281 برند: بی تی اس..
83,800 تومان
قیمت بدون مالیات:83,800 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 36204
شیرآلات برنجی : توپی دسته پروانه‌ای کاربرد: در سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی- سیستم‌های فن‌کوئلی سایز بالا، موتورخانه، پمپ خانه و ... *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281 برند: بی تی اس..
163,300 تومان
قیمت بدون مالیات:163,300 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 36004
شیرآلات برنجی : توپی توپیچ دسته گازی کاربرد: در سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی- سیستم‌های فن‌کوئلی سایز بالا، موتورخانه، پمپ خانه و ... *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281برند: بی تی اس..
147,500 تومان
قیمت بدون مالیات:147,500 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 36002
شیرآلات برنجی : توپی توپیچ دسته گازی کاربرد: در سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی- سیستم‌های فن‌کوئلی سایز بالا، موتورخانه، پمپ خانه و ... *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281 برند: بی تی اس..
51,480 تومان
قیمت بدون مالیات:51,480 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 36006
شیرآلات برنجی : توپی توپیچ دسته گازی کاربرد: در سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی- سیستم‌های فن‌کوئلی سایز بالا، موتورخانه، پمپ خانه و ... *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281 برند: بی تی اس..
489,200 تومان
قیمت بدون مالیات:489,200 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 36008
شیرآلات برنجی : توپی توپیچ دسته گازی کاربرد: در سیستم‌های آبرسانی و سرمایشی-گرمایشی- سیستم‌های فن‌کوئلی سایز بالا، موتورخانه، پمپ خانه و ... *استاندارد ملی ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا ASTM F- 1281 برند: بی تی اس..
2,410,000 تومان
قیمت بدون مالیات:2,410,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 70 (6 صفحه)