منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

لوله

لوله
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281اورینگبرند: بی تی اس ..
450 تومان
قیمت بدون مالیات:450 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281اورینگبرند: بی تی اس ..
750 تومان
قیمت بدون مالیات:750 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281اورینگبرند: بی تی اس ..
950 تومان
قیمت بدون مالیات:950 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281اورینگبرند: بی تی اس ..
1,250 تومان
قیمت بدون مالیات:1,250 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281بست لوله برند: بی تی اس ..
170 تومان
قیمت بدون مالیات:170 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281بست لوله برند: بی تی اس ..
860 تومان
قیمت بدون مالیات:860 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281بست لوله برند: بی تی اس ..
870 تومان
قیمت بدون مالیات:870 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: پنج لایه
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281فوم لوله برند: بی تی اس ..
1,060 تومان
قیمت بدون مالیات:1,060 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 8-46102
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281فوم لوله برند: بی تی اس ..
420 تومان
قیمت بدون مالیات:420 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 8-46103
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281فوم لوله برند: بی تی اس ..
440 تومان
قیمت بدون مالیات:440 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 8-46104
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281فوم لوله برند: بی تی اس ..
490 تومان
قیمت بدون مالیات:490 تومان
برند: بهتراشان سپاهان (BTS) کد محصول: 8-46105
لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1974 *استاندارد آمریکا  ASTM F- 1281فوم لوله برند: بی تی اس ..
940 تومان
قیمت بدون مالیات:940 تومان
نمايش 1 تا 12 از 51 (5 صفحه)