منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

سه راه ماده

سه راه ماده
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه راه شامل سه سر خروجی می باشد که از داخل رزوه دار بوده وبرای انواع اتصالات، انشعاب گیری، تقسیم کننده، تغییر مسیر و تغییر سایز استفاده می شودجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ ..
467,600 تومان
قیمت بدون مالیات:467,600 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه راه شامل سه سر خروجی می باشد که از داخل رزوه دار بوده وبرای انواع اتصالات، انشعاب گیری، تقسیم کننده، تغییر مسیر و تغییر سایز استفاده می شودجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ ..
467,600 تومان
قیمت بدون مالیات:467,600 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: 2
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پلیران..
395,220 تومان
قیمت بدون مالیات:395,220 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: 2
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پلیران ..
373,480 تومان
قیمت بدون مالیات:373,480 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه راه شامل سه سر خروجی می باشد که از داخل رزوه دار بوده وبرای انواع اتصالات، انشعاب گیری، تقسیم کننده، تغییر مسیر و تغییر سایز استفاده می شودجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ ..
13,000 تومان
قیمت بدون مالیات:13,000 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: 2
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پلیران ..
11,845 تومان
قیمت بدون مالیات:11,845 تومان
برند: پویا پلاست کد محصول: 3
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پویا پلاست..
13,200 تومان
قیمت بدون مالیات:13,200 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه راه شامل سه سر خروجی می باشد که از داخل رزوه دار بوده وبرای انواع اتصالات، انشعاب گیری، تقسیم کننده، تغییر مسیر و تغییر سایز استفاده می شودجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ ..
17,500 تومان
قیمت بدون مالیات:17,500 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه راه شامل سه سر خروجی می باشد که از داخل رزوه دار بوده وبرای انواع اتصالات، انشعاب گیری، تقسیم کننده، تغییر مسیر و تغییر سایز استفاده می شودجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ ..
17,500 تومان
قیمت بدون مالیات:17,500 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: 2
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پلیران ..
16,495 تومان
قیمت بدون مالیات:16,495 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: 2
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پلیران ..
16,495 تومان
قیمت بدون مالیات:16,495 تومان
برند: پویا پلاست کد محصول: 3
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پویا پلاست..
17,700 تومان
قیمت بدون مالیات:17,700 تومان
نمايش 1 تا 12 از 42 (4 صفحه)