منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

سه راه مساوی

سه راه مساوی
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
اتصالات پیچی پلی اتیلن (سه راه مساوی)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه مساوی با سه سر با اندازه یکسان(دو سر هم سایز با ناف)به عنوان رابط، تقسیم کننده، متصل کننده، تغییر دهنده ی مسیر حرکت لوله و کاهش سایز لوله ها کاربرد دارد. جنس بدنه و سرپیچ از پلی ..
608,600 تومان
قیمت بدون مالیات:608,600 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: 2
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پلیران..
473,025 تومان
قیمت بدون مالیات:473,025 تومان
برند: پویا پلاست کد محصول: 3
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پویاپلاست..
609,100 تومان
قیمت بدون مالیات:609,100 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
اتصالات پیچی پلی اتیلن (سه راه مساوی)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه مساوی با سه سر با اندازه یکسان(دو سر هم سایز با ناف)به عنوان رابط، تقسیم کننده، متصل کننده، تغییر دهنده ی مسیر حرکت لوله و کاهش سایز لوله ها کاربرد دارد. جنس بدنه و سرپیچ از پلی ..
910,500 تومان
قیمت بدون مالیات:910,500 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: 2
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پلیران..
827,535 تومان
قیمت بدون مالیات:827,535 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
اتصالات پیچی پلی اتیلن (سه راه مساوی)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه مساوی با سه سر با اندازه یکسان(دو سر هم سایز با ناف)به عنوان رابط، تقسیم کننده، متصل کننده، تغییر دهنده ی مسیر حرکت لوله و کاهش سایز لوله ها کاربرد دارد. جنس بدنه و سرپیچ از پلی ..
16,100 تومان
قیمت بدون مالیات:16,100 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: 2
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پلیران  ..
15,030 تومان
قیمت بدون مالیات:15,030 تومان
برند: پویا پلاست کد محصول: 3
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پویا پلاست..
16,500 تومان
قیمت بدون مالیات:16,500 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
اتصالات پیچی پلی اتیلن (سه راه مساوی)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه مساوی با سه سر با اندازه یکسان(دو سر هم سایز با ناف)به عنوان رابط، تقسیم کننده، متصل کننده، تغییر دهنده ی مسیر حرکت لوله و کاهش سایز لوله ها کاربرد دارد. جنس بدنه و سرپیچ از پلی ..
22,200 تومان
قیمت بدون مالیات:22,200 تومان
برند: پلی ران اتصال کد محصول: 2
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پلیران ..
20,390 تومان
قیمت بدون مالیات:20,390 تومان
برند: پویا پلاست کد محصول: 3
اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمرجنس اسپلیت رینگ از پلی استالجنس اورینگ لاستیک EPDM برند: پویا پلاست..
22,500 تومان
قیمت بدون مالیات:22,500 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: 4
اتصالات پیچی پلی اتیلن (سه راه مساوی)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه مساوی با سه سر با اندازه یکسان(دو سر هم سایز با ناف)به عنوان رابط، تقسیم کننده، متصل کننده، تغییر دهنده ی مسیر حرکت لوله و کاهش سایز لوله ها کاربرد دارد. جنس بدنه و سرپیچ از پلی ..
34,800 تومان
قیمت بدون مالیات:34,800 تومان
نمايش 1 تا 12 از 29 (3 صفحه)