منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

سه راه نر

سه راه نر
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
25,500 تومان
قیمت بدون مالیات:25,500 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
69,900 تومان
قیمت بدون مالیات:69,900 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
201,300 تومان
قیمت بدون مالیات:201,300 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
12,800 تومان
قیمت بدون مالیات:12,800 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
44,400 تومان
قیمت بدون مالیات:44,400 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
98,100 تومان
قیمت بدون مالیات:98,100 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
201,300 تومان
قیمت بدون مالیات:201,300 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
279,900 تومان
قیمت بدون مالیات:279,900 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
16,700 تومان
قیمت بدون مالیات:16,700 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
475,200 تومان
قیمت بدون مالیات:475,200 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
663,600 تومان
قیمت بدون مالیات:663,600 تومان
برند: پلیرود اتصال کد محصول: پلی اتیلن پیچی
اتصالات پیچی پلی اتیلن(سه راه نر)  کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی سه راه نر پلی  پلی اتیلن دارای ناف دنده ای روپیچ جهت گرفتن انشعاب لوله و شیرالات از خط اصلی و فرعی لوله پلی اتیلن است. جنس بدنه و سرپیچ از پلی پروپیلن کوپلیمر جنس اسپلیت رینگ ا..
663,600 تومان
قیمت بدون مالیات:663,600 تومان
نمايش 1 تا 12 از 41 (4 صفحه)