اتصالات جوشی پلی اتیلن (بات فیوژن)تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


تبدیل 110*63- 5 بار - IEM

تبدیل 110*63- 5 بار - IEM

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

1 تومان

تبدیل 125*110- 5 بار - IEM

تبدیل 125*110- 5 بار - IEM

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

1 تومان

تبدیل 160*110- 5 بار - IEM

تبدیل 160*110- 5 بار - IEM

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

1 تومان

تبدیل 63*50- 5 بار - IEM

تبدیل 63*50- 5 بار - IEM

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

1 تومان

زانو °45*125- 6 بار  - پویا

زانو °45*125- 6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

52,200 تومان

زانو °90*110- 6 بار - پویا

زانو °90*110- 6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

54,500 تومان

زانو °90*125- 6 بار  - پویا

زانو °90*125- 6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

74,400 تومان

زانو °90*160- 6 بار - پویا

زانو °90*160- 6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

124,500 تومان

سه راه °90*110- 6بار - پویا

سه راه °90*110- 6بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

59,300 تومان

سه راه °90*125- 6 بار - پویا

سه راه °90*125- 6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

79,500 تومان

سه راه °90*160- 6 بار - پویا

سه راه °90*160- 6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

146,400 تومان

سه راه °90*200- 6 بار - پویا

سه راه °90*200- 6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

260,000 تومان

سه راه °90*90- 6 بار - پویا

سه راه °90*90- 6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

40,700 تومان

سه راه تبدیل 160*110*160- 90درجه - 6بار - پویا

سه راه تبدیل 160*110*160- 90درجه - 6بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

131,200 تومان

سه راه تبدیل 160*125*160- 90 درجه -6 بار - پویا

سه راه تبدیل 160*125*160- 90 درجه -6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

131,200 تومان

نمایش 1 تا 15 از 34 (3 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها