اتصالات دنده ای رزوه ای پلیمریتصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


تبدیل دنده‌ای پلیمری 20*25 ( "1/2* "3/4) توپیچ روپیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 20*25 ( "1/2* "3/4) توپیچ روپیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

3,200 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 20*32 ( "1/2* "1) توپیچ روپیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 20*32 ( "1/2* "1) توپیچ روپیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

4,300 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 25*32 ( "3/4* "1) توپیچ روپیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 25*32 ( "3/4* "1) توپیچ روپیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

3,900 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 32*40 ( "1* "1/4 1) توپیچ روپیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 32*40 ( "1* "1/4 1) توپیچ روپیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

6,800 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 32*50 ( "1* "1/2 1) توپیچ روپیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 32*50 ( "1* "1/2 1) توپیچ روپیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

13,500 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 32*63 ( "1* "2) توپیچ روپیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 32*63 ( "1* "2) توپیچ روپیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

13,500 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 40*63 ( "1/4 1* "2) توپیچ روپیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 40*63 ( "1/4 1* "2) توپیچ روپیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

13,500 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 50*63 ( "1/2 1* "2) توپیچ روپیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 50*63 ( "1/2 1* "2) توپیچ روپیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

13,500 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 50*90 ( "1/2 1* "3) توپیچ رو پیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 50*90 ( "1/2 1* "3) توپیچ رو پیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

49,500 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 63*110 ( "3* "4) توپیچ روپیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 63*110 ( "3* "4) توپیچ روپیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

94,000 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 90*50 ( "3* "1/2 2) توپیچ رو پیچ - ورسک

تبدیل دنده‌ای پلیمری 90*50 ( "3* "1/2 2) توپیچ رو پیچ - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

49,500 تومان

تبدیل دنده‌ای گلدانی پلیمری 20*32 ( "1/2* "1) - ورسک

تبدیل دنده‌ای گلدانی پلیمری 20*32 ( "1/2* "1) - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

6,800 تومان

تبدیل دنده‌ای گلدانی پلیمری 25*32 ( "3/4* "1)  - ورسک

تبدیل دنده‌ای گلدانی پلیمری 25*32 ( "3/4* "1) - ورسک

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

7,800 تومان

درپوش دنده ای پلیمری 110 ("4) - پلیرود-

درپوش دنده ای پلیمری 110 ("4) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

43,500 تومان

درپوش دنده ای پلیمری 20 ("1/2) - پلیرود-

درپوش دنده ای پلیمری 20 ("1/2) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

1,400 تومان

نمایش 1 تا 15 از 56 (4 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها