لولهمقایسه محصولات (0)


اورینگ 16 - BTS

اورینگ 16 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

450 تومان

اورینگ 20 - BTS

اورینگ 20 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

750 تومان

اورینگ 25 - BTS

اورینگ 25 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

950 تومان

اورینگ 32 - BTS

اورینگ 32 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

1,250 تومان

بست خاردار لوله 16 - BTS

بست خاردار لوله 16 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

170 تومان

بست دوقلو لوله 16 - BTS

بست دوقلو لوله 16 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

860 تومان

بست دوقلو لوله 20 - BTS

بست دوقلو لوله 20 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

870 تومان

بست دوقلو لوله 25 - BTS

بست دوقلو لوله 25 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

1,060 تومان

بست لوله پنج لایه 16 - BTS

بست لوله پنج لایه 16 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

500 تومان

بست لوله پنج لایه 20 - BTS

بست لوله پنج لایه 20 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

530 تومان

بست لوله پنج لایه 25 - BTS

بست لوله پنج لایه 25 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

610 تومان

بست لوله پنج لایه 32 - BTS

بست لوله پنج لایه 32 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

1,200 تومان

جعبه کلکتور 45*45 - BTS

جعبه کلکتور 45*45 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

414,000 تومان

جعبه کلکتور 65*45 - BTS

جعبه کلکتور 65*45 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

530,000 تومان

جعبه کلکتور 95*45 - BTS

جعبه کلکتور 95*45 - BTS

لوله پنج لایه کاربرد: در لوله کشی ساختمان*استاندارد ملی  ISIRI-12753 *استاندارد آمری..

811,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 51 (4 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها