سایر اتصالات پولیکامقایسه محصولات (0)


دری تکی اورینگ دار 110 - نگین

دری تکی اورینگ دار 110 - نگین

اتصالات فاضلابی چسبیبر اساس استاندار ملی 9119کاربرد: تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان  بر..

21,456 تومان

دری تکی اورینگ دار 125 - نگین

دری تکی اورینگ دار 125 - نگین

اتصالات فاضلابی چسبی کاربرد: در تخلیه فاضلاب و پساب ساختمانبر اساس استاندارد ملی  9119..

21,456 تومان

دری تکی اورینگ دار 160 - نگین

دری تکی اورینگ دار 160 - نگین

اتصالات فاضلابی چسبیبر اساس استاندار ملی 9119کاربرد: تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان  بر..

33,189 تومان

دری تکی اورینگ دار 63 - نگین

دری تکی اورینگ دار 63 - نگین

اتصالات فاضلابی چسبی کاربرد: در تخلیه فاضلاب و پساب ساختمانبر اساس استاندارد ملی  9119..

7,941 تومان

دری تکی اورینگ دار 90 - نگین

دری تکی اورینگ دار 90 - نگین

اتصالات فاضلابی چسبیبر اساس استاندار ملی 9119کاربرد: تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان  بر..

11,970 تومان

رابط تنظیم فرنگی - نگین

رابط تنظیم فرنگی - نگین

اتصالات فاضلابی چسبیبر اساس استاندار ملی 9119کاربرد: تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان  بر..

215,278 تومان

واشر زیر کاسه 110 درجه 2 - نگین

واشر زیر کاسه 110 درجه 2 - نگین

اتصالات فاضلابی چسبیبر اساس استاندار ملی 9119کاربرد: تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان  بر..

20,236 تومان

واشر زیر کاسه 125 درجه 2 - نگین

واشر زیر کاسه 125 درجه 2 - نگین

اتصالات فاضلابی چسبیبر اساس استاندار ملی 9119کاربرد: تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان  بر..

24,944 تومان

کف شور - نگین

کف شور - نگین

اتصالات فاضلابی چسبیبر اساس استاندار ملی 9119کاربرد: تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان  بر..

44,786 تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها