مهره ماسورهمقایسه محصولات (0)


مهره ماسوره دو سر جوش 25 - بیست بسپار

مهره ماسوره دو سر جوش 25 - بیست بسپار

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

15,280 تومان

مهره ماسوره دوسر جوش 20 - بیست بسپار

مهره ماسوره دوسر جوش 20 - بیست بسپار

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

11,270 تومان

مهره ماسوره دوسر جوش 32 - بیست بسپار

مهره ماسوره دوسر جوش 32 - بیست بسپار

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

23,920 تومان

مهره ماسوره یکسر بوشن 20 - بسپار

مهره ماسوره یکسر بوشن 20 - بسپار

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

21,730 تومان

مهره ماسوره یکسر بوشن 20 تزریق پلاست

مهره ماسوره یکسر بوشن 20 تزریق پلاست

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

1 تومان

مهره ماسوره یکسر بوشن 25 - بسپار

مهره ماسوره یکسر بوشن 25 - بسپار

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

28,140 تومان

مهره ماسوره یکسر بوشن 25 تزریق پلاست

مهره ماسوره یکسر بوشن 25 تزریق پلاست

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

1 تومان

مهره ماسوره یکسر بوشن 32 تزریق پلاست

مهره ماسوره یکسر بوشن 32 تزریق پلاست

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

1 تومان

مهره ماسوره یکسر جوش "1*32 ( تلفیقی) تزریق پلاست

مهره ماسوره یکسر جوش "1*32 ( تلفیقی) تزریق پلاست

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

1 تومان

مهره ماسوره یکسر جوش "1/2*20 ( تلفیقی) تزریق پلاست

مهره ماسوره یکسر جوش "1/2*20 ( تلفیقی) تزریق پلاست

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

1 تومان

مهره ماسوره یکسر جوش "3/4*25 ( تلفیقی) تزریق پلاست

مهره ماسوره یکسر جوش "3/4*25 ( تلفیقی) تزریق پلاست

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

1 تومان

مهره ماسوره یکسر فلز 20 - بیست بسپار

مهره ماسوره یکسر فلز 20 - بیست بسپار

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

53,500 تومان

مهره ماسوره یکسر فلز 25 - بیست بسپار

مهره ماسوره یکسر فلز 25 - بیست بسپار

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

76,450 تومان

مهره ماسوره یکسر فلز 32 - بیست بسپار

مهره ماسوره یکسر فلز 32 - بیست بسپار

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

100,600 تومان

مهره ماسوره یکسر فلز 40 - بیست بسپار

مهره ماسوره یکسر فلز 40 - بیست بسپار

اتصالات تک لایه کار کاربرد: در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغاستاندارد:   ISO 9001،&nbs..

188,530 تومان

نمایش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها