اتصال نرمقایسه محصولات (0)


 اتصال نر 1/2 2*75 - پلیران

اتصال نر 1/2 2*75 - پلیران

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدن..

1 تومان

اتصال نر "1*25 - پلیرود

اتصال نر "1*25 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "1*32 - پلیرود

اتصال نر "1*32 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "1/2 1*50 - پلیرود

اتصال نر "1/2 1*50 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "1/2 2*75 - پلیرود

اتصال نر "1/2 2*75 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "1/2*20 - پلیرود

اتصال نر "1/2*20 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "1/2*25 - پلیرود

اتصال نر "1/2*25 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "1/4 1*40 - پلیرود

اتصال نر "1/4 1*40 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "2*50 - پلیرود

اتصال نر "2*50 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "2*63 - پلیرود

اتصال نر "2*63 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "2*75 - پلیرود

اتصال نر "2*75 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "2*90 - پلیرود

اتصال نر "2*90 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "3*110 - پلیرود

اتصال نر "3*110 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "3*90 - پلیرود

اتصال نر "3*90 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

اتصال نر "3/4*25 - پلیرود

اتصال نر "3/4*25 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.از اتص..

1 تومان

نمایش 1 تا 15 از 36 (3 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها