رابط--انشعابمقایسه محصولات (0)


انشعاب "1/2*12 - پلیران

انشعاب "1/2*12 - پلیران

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

455 تومان

انشعاب "1/2*16 - زلالرود

انشعاب "1/2*16 - زلالرود

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

270 تومان

انشعاب "1/2*16 - پلیران

انشعاب "1/2*16 - پلیران

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

455 تومان

انشعاب "1/2*16 - پویا

انشعاب "1/2*16 - پویا

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

550 تومان

انشعاب دوراهی 16*32 مکین اتصال

انشعاب دوراهی 16*32 مکین اتصال

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

1 تومان

انشعاب دوراهی 32*16 زلالرود

انشعاب دوراهی 32*16 زلالرود

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

710 تومان

انشعاب دوراهی 32*16 مکین اتصال

انشعاب دوراهی 32*16 مکین اتصال

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

1 تومان

انشعاب دوراهی 6 میل - زلالرود

انشعاب دوراهی 6 میل - زلالرود

·         کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های ..

400 تومان

انشعاب دوراهی لاستیک*16 مکین اتصال

انشعاب دوراهی لاستیک*16 مکین اتصال

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

1 تومان

انشعاب دوراهی"1/2*16 - زلالرود

انشعاب دوراهی"1/2*16 - زلالرود

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

700 تومان

انشعاب دوراهی"3/4*16 - زلالرود

انشعاب دوراهی"3/4*16 - زلالرود

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

700 تومان

انشعاب دوراهی"3/4*16--اسپرینگ

انشعاب دوراهی"3/4*16--اسپرینگ

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

1 تومان

انشعاب سرشیلنگی

انشعاب سرشیلنگی

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

300 تومان

انشعاب سه راهی"1/2*16 - زلالرود

انشعاب سه راهی"1/2*16 - زلالرود

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

710 تومان

انشعاب سه راهی"3/4*16 - زلالرود

انشعاب سه راهی"3/4*16 - زلالرود

کاربرد: آبیاری  قطره‌ای نهال‌ها، درختچه‌های کوچک، گل و بوته ها به منظور انشعابگیری از لوله‌ه..

710 تومان

نمایش 1 تا 15 از 38 (3 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها