فلنج جوشی پلی اتیلنمقایسه محصولات (0)


فلنج 110-10 بار - پوشان

فلنج 110-10 بار - پوشان

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هزی..

13,800 تومان

فلنج 110-10 بار - پویا

فلنج 110-10 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

30,100 تومان

فلنج 110-6 بار - IEM

فلنج 110-6 بار - IEM

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هز..

1 تومان

فلنج 110-6 بار - زلالرود

فلنج 110-6 بار - زلالرود

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هز..

12,000 تومان

فلنج 110-6 بار - پوشان

فلنج 110-6 بار - پوشان

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هز..

12,900 تومان

فلنج 110-6 بار - پویا

فلنج 110-6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

27,300 تومان

فلنج 125-10 بار - IEM

فلنج 125-10 بار - IEM

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هز..

1 تومان

فلنج 125-10 بار - پویا

فلنج 125-10 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

35,100 تومان

فلنج 125-6 بار - IEM

فلنج 125-6 بار - IEM

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هز..

1 تومان

فلنج 125-6 بار - زلالرود

فلنج 125-6 بار - زلالرود

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هز..

15,000 تومان

فلنج 125-6 بار - پویا

فلنج 125-6 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

32,000 تومان

فلنج 160-10 بار - IEM

فلنج 160-10 بار - IEM

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هز..

1 تومان

فلنج 160-10 بار - پویا

فلنج 160-10 بار - پویا

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

61,500 تومان

فلنج 160-6 بار - IEM

فلنج 160-6 بار - IEM

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هز..

1 تومان

فلنج 160-6 بار - زلالرود

فلنج 160-6 بار - زلالرود

کاربرد: فاضلابی ، آبیاری و آبرسانیاز مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:هز..

35,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 151 (11 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها