منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

شیرپروانه ای فلنچدار

شیرپروانه ای فلنچدار
برند: میراب کد محصول: 1
شیر پروانه ای بدنه باریک فلنجداراین شیر به منظور قطع و وصل بکار می رود و استفاده از آن به منظور کنترل سیال تحت شرایط خاص توصیه می شود.لاستیك آببندی با فرم U ، داخل بدنه و دو طرف بدنه قرار گرفته و قابل تعویض است و آب بندی مطمئنی را از هر دو سمت پروانه تامین می كند.توجه : این شیرها احتیاج به..
59,099,800 تومان
قیمت بدون مالیات:59,099,800 تومان
برند: میراب کد محصول: 1
شیر پروانه ای بدنه باریک فلنجداراین شیر به منظور قطع و وصل بکار می رود و استفاده از آن به منظور کنترل سیال تحت شرایط خاص توصیه می شود.لاستیك آببندی با فرم U ، داخل بدنه و دو طرف بدنه قرار گرفته و قابل تعویض است و آب بندی مطمئنی را از هر دو سمت پروانه تامین می كند.توجه : این شیرها احتیاج به..
69,770,900 تومان
قیمت بدون مالیات:69,770,900 تومان
برند: میراب کد محصول: 1
شیر پروانه ای بدنه باریک فلنجداراین شیر به منظور قطع و وصل بکار می رود و استفاده از آن به منظور کنترل سیال تحت شرایط خاص توصیه می شود.لاستیك آببندی با فرم U ، داخل بدنه و دو طرف بدنه قرار گرفته و قابل تعویض است و آب بندی مطمئنی را از هر دو سمت پروانه تامین می كند.توجه : این شیرها احتیاج به..
49,050,000 تومان
قیمت بدون مالیات:49,050,000 تومان
برند: میراب کد محصول: 1
شیر پروانه ای بدنه باریک فلنجداراین شیر به منظور قطع و وصل بکار می رود و استفاده از آن به منظور کنترل سیال تحت شرایط خاص توصیه می شود.لاستیك آببندی با فرم U ، داخل بدنه و دو طرف بدنه قرار گرفته و قابل تعویض است و آب بندی مطمئنی را از هر دو سمت پروانه تامین می كند.توجه : این شیرها احتیاج به..
41,539,900 تومان
قیمت بدون مالیات:41,539,900 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-1305-16
شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستیسایز (میلی متر) : 2500-100فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسطراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مرکز (double ecce..
5,599,330 تومان
قیمت بدون مالیات:5,599,330 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-1306-10
شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستیسایز (میلی متر) : 2500-100فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسطراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مرکز (double ecce..
6,198,830 تومان
قیمت بدون مالیات:6,198,830 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-1306-10
شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستیسایز (میلی متر) : 2500-100فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسطراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مرکز (double ecce..
6,198,830 تومان
قیمت بدون مالیات:6,198,830 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-1308-16
شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستیسایز (میلی متر) : 2500-100فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسطراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مرکز (double ecce..
8,225,140 تومان
قیمت بدون مالیات:8,225,140 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-1308-10
شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستیسایز (میلی متر) : 2500-100فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسطراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مرکز (double ecce..
7,997,330 تومان
قیمت بدون مالیات:7,997,330 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-1310-10
شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستیسایز (میلی متر) : 2500-100فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسطراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مرکز (double ecce..
9,855,780 تومان
قیمت بدون مالیات:9,855,780 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-1310-16
شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستیسایز (میلی متر) : 2500-100فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسطراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مرکز (double ecce..
10,251,450 تومان
قیمت بدون مالیات:10,251,450 تومان
برند: میراب کد محصول: 323-1312-10
شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستیسایز (میلی متر) : 2500-100فشار (بار) : 63-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسجنس دیسک : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی، استنلس استیل، آلیاژهای پایه مسطراحی شیرهای پروانه ای فلنج دار به صورت دوبار خارج از مرکز (double ecce..
11,366,520 تومان
قیمت بدون مالیات:11,366,520 تومان
نمايش 1 تا 12 از 27 (3 صفحه)