شیرهای پروانه ای بدون فلنچ (ویفری)



مقایسه محصولات (0)


شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 100- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 100- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

1,260,000 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 100- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 100- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

1,310,200 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 125- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 125- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

1,302,550 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 125- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 125- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

1,353,800 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 150- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 150- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

1,892,240 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 150- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 150- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

1,969,630 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 200- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 200- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

2,730,450 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 200- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 200- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

2,866,700 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 50- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 50- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

773,900 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 50- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 50- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

803,330 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 65- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 65- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

893,800 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 65- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 65- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

927,600 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 80- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 80- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

1,090,000 تومان

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 80- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی سایز- 80- 16AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط اهرمی ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفاده می گردد.با ..

1,136,870 تومان

شیر ویفری انتهای خط گیربکسدار سایز - 100- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط گیربکسدار سایز - 100- 10AT - میراب

شیر ویفری انتهای خط گیربکسدار  ( Lug Type )کاربرد:از این شیر به منظور قطع و وصل سیال استفا..

1,810,490 تومان

نمایش 1 تا 15 از 115 (8 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها