شیرکشوییمقایسه محصولات (0)


شیر  کشویی چاقویی پی ان 10 --سایز 125-16AT - میراب

شیر کشویی چاقویی پی ان 10 --سایز 125-16AT - میراب

شیر کشویی چاقوییسایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 10-2جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی،..

1 تومان

شیر  کشویی چاقویی پی ان 10 --سایز 65---10AT - میراب

شیر کشویی چاقویی پی ان 10 --سایز 65---10AT - میراب

شیر کشویی چاقوییسایز (میلی متر) : 1000-50فشار (بار) : 10-2جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریختگی،..

2,387,100 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 100---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 100---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی سایز (میلی متر) : 300-50 فشار (بار) : 40-6 جنس بدنه : انواع چدن داکتيل..

3,389,900 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 100---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 100---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

3,575,200 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 125---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 125---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

3,869,500 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 125---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 125---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

4,076,600 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 150---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 150---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

4,719,700 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 150---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 150---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

4,992,200 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 200---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 200---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

7,292,100 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 200---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 200---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

7,684,500 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 250---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 250---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

11,837,400 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 250---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 250---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

12,447,800 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 50---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 50---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

1,667,700 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 50---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 50---16AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

1,744,000 تومان

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 65---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزی فولادی رینگ فولادی استنلس استیل--سایز 65---10AT - میراب

شیر کشویی زبانه فلزیسایز (میلی متر) : 300-50فشار (بار) : 40-6جنس بدنه : انواع چدن داکتيل، فولاد ریخت..

1,896,600 تومان

نمایش 1 تا 15 از 63 (5 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها