منو
Your Cart

برای دریافت لیست قیمت تمامی محصولات از اینجا وارد شوید

شیرهای یکطرفه

شیرهای یکطرفه
برند: میراب کد محصول: 33-2206-10
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
1,752,720 تومان
قیمت بدون مالیات:1,752,720 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3206-16
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
1,752,720 تومان
قیمت بدون مالیات:1,752,720 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3207-10
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
2,287,910 تومان
قیمت بدون مالیات:2,287,910 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3207-16
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
2,287,910 تومان
قیمت بدون مالیات:2,287,910 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3208-10
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
3,287,440 تومان
قیمت بدون مالیات:3,287,440 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3208-16
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
3,287,440 تومان
قیمت بدون مالیات:3,287,440 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3209-10
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
5,616,770 تومان
قیمت بدون مالیات:5,616,770 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3209-16
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
5,616,770 تومان
قیمت بدون مالیات:5,616,770 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3202-10
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
940,670 تومان
قیمت بدون مالیات:940,670 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3202-16
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
940,670 تومان
قیمت بدون مالیات:940,670 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3204-10
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
1,172,840 تومان
قیمت بدون مالیات:1,172,840 تومان
برند: میراب کد محصول: 33-3204-16
شیر یکطرفه لولاییکاربرد:اين شيرها معمولا دارای يك قطعه‎ی مسدود‎کننده صفحه‎ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمين‏گاه متصل است و با حركت شبه آونگی خود مسير عبور سيال را باز يا مسدود می‎كند. درپوش و بدنه توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند. آب بندی به صورت فلز به غیر فلز انجام میگرد. برای استفاده از ..
1,172,840 تومان
قیمت بدون مالیات:1,172,840 تومان
نمايش 1 تا 12 از 64 (6 صفحه)