سه راه مادهمقایسه محصولات (0)


سه راه ماده 110*"3*110 - پلیرود

سه راه ماده 110*"3*110 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه..

1 تومان

سه راه ماده 110*"4*110 - پلیرود

سه راه ماده 110*"4*110 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه..

1 تومان

سه راه ماده 110*3*110 - پلیران

سه راه ماده 110*3*110 - پلیران

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدن..

395,220 تومان

سه راه ماده 110*4*110 - پلیران

سه راه ماده 110*4*110 - پلیران

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدن..

373,480 تومان

سه راه ماده 20*"1/2*20 - پلیرود

سه راه ماده 20*"1/2*20 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه..

1 تومان

سه راه ماده 20*1/2*20 - پلیران

سه راه ماده 20*1/2*20 - پلیران

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدن..

11,845 تومان

سه راه ماده 20*1/2*20 - پویا

سه راه ماده 20*1/2*20 - پویا

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدن..

13,200 تومان

سه راه ماده 25*"1/2*25 - پلیرود

سه راه ماده 25*"1/2*25 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه..

1 تومان

سه راه ماده 25*"3/4*25 - پلیرود

سه راه ماده 25*"3/4*25 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه..

1 تومان

سه راه ماده 25*1/2*25 - پلیران

سه راه ماده 25*1/2*25 - پلیران

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدن..

16,495 تومان

سه راه ماده 25*3/4*25 - پلیران

سه راه ماده 25*3/4*25 - پلیران

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدن..

16,495 تومان

سه راه ماده 25*3/4*25 - پویا

سه راه ماده 25*3/4*25 - پویا

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بدن..

17,700 تومان

سه راه ماده 32*"1*32 - پلیرود

سه راه ماده 32*"1*32 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه..

1 تومان

سه راه ماده 32*"1/2*32 - پلیرود

سه راه ماده 32*"1/2*32 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه..

1 تومان

سه راه ماده 32*"3/4*32 - پلیرود

سه راه ماده 32*"3/4*32 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنی.این سه..

1 تومان

نمایش 1 تا 15 از 42 (3 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها