زانوی 45 درجه الکتروفیوژن 16ATمقایسه محصولات (0)


زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 110 - تکاب

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 110 - تکاب

اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی کاربرد : خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبر..

250,000 تومان

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 125 - تکاب

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 125 - تکاب

اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی کاربرد : خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبر..

297,400 تومان

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 160 - تکاب

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 160 - تکاب

اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی کاربرد : خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبر..

487,000 تومان

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 225 - تکاب

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 225 - تکاب

اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی کاربرد : خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبر..

1,312,000 تومان

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 250 - تکاب

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 250 - تکاب

اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی کاربرد : خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبر..

1,699,000 تومان

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 315 - تکاب

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 315 - تکاب

اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی کاربرد : خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبر..

2,757,600 تومان

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 63 - تکاب

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 63 - تکاب

اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی کاربرد : خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبر..

75,700 تومان

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 75 - تکاب

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 75 - تکاب

اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی کاربرد : خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبر..

130,000 تومان

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 90 - تکاب

زانو الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 90 - تکاب

اتصالات الکتروفیوژن آبرسانی کاربرد : خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبر..

154,600 تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها