سه راهمقایسه محصولات (0)


سه راه °45 -110-----5AT - پلیران

سه راه °45 -110-----5AT - پلیران

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

88,025 تومان

سه راه °45 -110-----5AT - پلیرود

سه راه °45 -110-----5AT - پلیرود

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

56,000 تومان

سه راه °45 -110-----5AT - پوشان

سه راه °45 -110-----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه ک..

53,000 تومان

سه راه °45 -125-----5AT - پلیران

سه راه °45 -125-----5AT - پلیران

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

102,256 تومان

سه راه °45 -125-----5AT - پلیرود

سه راه °45 -125-----5AT - پلیرود

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

66,000 تومان

سه راه °45 -125-----5AT - پوشان

سه راه °45 -125-----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

60,000 تومان

سه راه °45 -160-----5AT - پلیران

سه راه °45 -160-----5AT - پلیران

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

184,300 تومان

سه راه °45 -160-----5AT - پلیرود

سه راه °45 -160-----5AT - پلیرود

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

119,000 تومان

سه راه °45 -50-----5AT - پلیران

سه راه °45 -50-----5AT - پلیران

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

12,780 تومان

سه راه °45 -50-----5AT - پلیرود

سه راه °45 -50-----5AT - پلیرود

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

8,300 تومان

سه راه °45 -63-----5AT - پلیرود

سه راه °45 -63-----5AT - پلیرود

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

12,400 تومان

سه راه °45 -63-----5AT - پوشان

سه راه °45 -63-----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

12,000 تومان

سه راه °45 -75-----5AT - پلیرود

سه راه °45 -75-----5AT - پلیرود

  کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضا..

20,200 تومان

سه راه °45 -90-----5AT - پلیران

سه راه °45 -90-----5AT - پلیران

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

54,562 تومان

سه راه °45 -90-----5AT - پلیرود

سه راه °45 -90-----5AT - پلیرود

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت اضافه کرد..

35,200 تومان

نمایش 1 تا 15 از 34 (3 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها