مغزی رزوه ای پلیمریمقایسه محصولات (0)


مغزی دنده ای پلیمری  63 ("2) - ویسپار

مغزی دنده ای پلیمری 63 ("2) - ویسپار

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: مغزی پلیمریقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزین مناسب ات..

12,500 تومان

مغزی دنده ای پلیمری  75 ("1/2 2) - ویسپار

مغزی دنده ای پلیمری 75 ("1/2 2) - ویسپار

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: مغزی پلیمریقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزین مناسب ات..

25,000 تومان

مغزی دنده ای پلیمری  90 ("3) - ویسپار

مغزی دنده ای پلیمری 90 ("3) - ویسپار

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: مغزی پلیمریقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزین مناسب ات..

37,500 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 110 ("4) - پلیرود-

مغزی دنده ای پلیمری 110 ("4) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

52,000 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 20 ("1/2 )- ویسپار

مغزی دنده ای پلیمری 20 ("1/2 )- ویسپار

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: مغزی پلیمریقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزین مناسب ات..

2,200 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 20 ("1/2) - پلیرود-

مغزی دنده ای پلیمری 20 ("1/2) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

1,700 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 25 ("3/4) - پلیرود-

مغزی دنده ای پلیمری 25 ("3/4) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

2,400 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 25 ("3/4)- ویسپار

مغزی دنده ای پلیمری 25 ("3/4)- ویسپار

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: مغزی پلیمریقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزین مناسب ات..

3,000 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 32 ("1) - پلیرود-

مغزی دنده ای پلیمری 32 ("1) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

4,700 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 40 ("11/4) - پلیرود-

مغزی دنده ای پلیمری 40 ("11/4) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

7,900 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 50 ("1/2 1) - ویسپار

مغزی دنده ای پلیمری 50 ("1/2 1) - ویسپار

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: مغزی پلیمریقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزین مناسب ات..

9,200 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 50 ("1/2 1) - پلیرود-

مغزی دنده ای پلیمری 50 ("1/2 1) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

9,600 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 63 ("2) - پلیرود-

مغزی دنده ای پلیمری 63 ("2) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

9,600 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 75 ("1/2 2) - پلیرود-

مغزی دنده ای پلیمری 75 ("1/2 2) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

26,000 تومان

مغزی دنده ای پلیمری 90 ("3) - پلیرود-

مغزی دنده ای پلیمری 90 ("3) - پلیرود-

صالات دنده ای پلیمری پلی رود اتصال جنس بدنه : POM با سختی 13MPa که یکی از مقاوم..

32,500 تومان

نمایش 1 تا 15 از 34 (3 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها