بوشن رزوه‌ای پلیمریمقایسه محصولات (0)


بوشن دنده‌ای پلیمری "1 - ویسپار

بوشن دنده‌ای پلیمری "1 - ویسپار

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز:  1 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بار..

7,500 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری "2 - ویسپار

بوشن دنده‌ای پلیمری "2 - ویسپار

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 2 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزی..

24,000 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری 110 ("4) - ورسک

بوشن دنده‌ای پلیمری 110 ("4) - ورسک

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 1/2 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگ..

135,000 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری 20 ("1/2) - ورسک

بوشن دنده‌ای پلیمری 20 ("1/2) - ورسک

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 1/2 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگ..

4,200 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری 25 ("3/4) - ورسک

بوشن دنده‌ای پلیمری 25 ("3/4) - ورسک

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 3/4اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگز..

5,700 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری 40 ("1/4 1) - ورسک

بوشن دنده‌ای پلیمری 40 ("1/4 1) - ورسک

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 1/4 1 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجا..

12,500 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری 75 ("1/2 2) - ورسک

بوشن دنده‌ای پلیمری 75 ("1/2 2) - ورسک

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 1/2 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگ..

46,500 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری32 (1) - ورسک

بوشن دنده‌ای پلیمری32 (1) - ورسک

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 3 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزی..

8,000 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری50 ("1/2 1) - ورسک

بوشن دنده‌ای پلیمری50 ("1/2 1) - ورسک

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 3 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزی..

16,200 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری63 ("2) - ورسک

بوشن دنده‌ای پلیمری63 ("2) - ورسک

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 3 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزی..

22,500 تومان

بوشن دنده‌ای پلیمری90 ("3) - ورسک

بوشن دنده‌ای پلیمری90 ("3) - ورسک

گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVCنام محصول: بوشن پلیمریسایز: 3 اینچقابلیت تحمل فشار 16 بارجایگزی..

59,500 تومان

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها