شیرهای یکطرفهمقایسه محصولات (0)


دریچه تخلیه چدنی - سایز- 100-10AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 100-10AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

655,900 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 100-16AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 100-16AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

655,900 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 125-10AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 125-10AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

908,160 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 125-16AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 125-16AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

908,160 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 150-10AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 150-10AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

1,210,900 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 150-16AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 150-16AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

1,210,900 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 200-10AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 200-10AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

1,771,635 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 200-16AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 200-16AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

1,833,620 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 250-10AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 250-10AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

2,234,363 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 250-16AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 250-16AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

2,312,200 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 300-10AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 300-10AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

2,724,500 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 300-16AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 300-16AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

2,819,630 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 400-10AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 400-10AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

4,218,000 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 400-16AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 400-16AT- میراب

دریچه تخلیهوظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیال و عدم..

4,364,940 تومان

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 50 -10AT- میراب

دریچه تخلیه چدنی - سایز- 50 -10AT- میراب

دریچه تخلیهکاربرد:وظیفه‏ ی اصلی این تجهیزات اجازه خروج آب از خط  لوله در هنگام قطع جریان سیا..

5,521,104 تومان

نمایش 1 تا 15 از 83 (6 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها