پلیرودتصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


اتصال فلنجدار "1/2 2*75 - پلیرود

اتصال فلنجدار "1/2 2*75 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن( اتصال فلنچدار)این محصول از یک سمت به صورت پیچی به لوله وصل شده و از سمت دیگر..

1 تومان

اتصال فلنجدار "2*63 - پلیرود

اتصال فلنجدار "2*63 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن( اتصال فلنچدار)این محصول از یک سمت به صورت پیچی به لوله وصل شده و از سمت دیگر..

1 تومان

اتصال فلنجدار "3*90 - پلیرود

اتصال فلنجدار "3*90 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن( اتصال فلنچدار)این محصول از یک سمت به صورت پیچی به لوله وصل شده و از سمت دیگر..

1 تومان

اتصال فلنجدار "4*110 - پلیرود

اتصال فلنجدار "4*110 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن( اتصال فلنچدار)این محصول از یک سمت به صورت پیچی به لوله وصل شده و از سمت دیگر..

1 تومان

اتصال فلنجدار "4*90 - پلیرود

اتصال فلنجدار "4*90 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن( اتصال فلنچدار)این محصول از یک سمت به صورت پیچی به لوله وصل شده و از سمت دیگر..

1 تومان

اتصال فلنجدار "5*125 - پلیرود

اتصال فلنجدار "5*125 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن( اتصال فلنچدار)این محصول از یک سمت به صورت پیچی به لوله وصل شده و از سمت دیگر..

1 تومان

اتصال ماده "1*25 - پلیرود

اتصال ماده "1*25 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بد..

1 تومان

اتصال ماده "1*32 - پلیرود

اتصال ماده "1*32 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بد..

1 تومان

اتصال ماده "1/2 1*50 - پلیرود

اتصال ماده "1/2 1*50 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بد..

1 تومان

اتصال ماده "1/2 1*63 - پلیرود

اتصال ماده "1/2 1*63 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بد..

1 تومان

اتصال ماده "1/2 2*75 - پلیرود

اتصال ماده "1/2 2*75 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بد..

1 تومان

اتصال ماده "2*90 - پلیرود

اتصال ماده "2*90 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بد..

1 تومان

اتصال ماده "3*110 - پلیرود

اتصال ماده "3*110 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بد..

1 تومان

اتصال ماده "3*90 - پلیرود

اتصال ماده "3*90 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بد..

1 تومان

اتصال ماده "3/4*25 - پلیرود

اتصال ماده "3/4*25 - پلیرود

اتصالات پیچی پلی اتیلن کاربرد: جهت سیستم های آبیاری ،کشاورزی و لوله کشی آب آشامیدنیجنس بد..

1 تومان

نمایش 1 تا 15 از 331 (23 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها