سلمابستمقایسه محصولات (0)


بست T دوبل 110 - سلمابست

بست T دوبل 110 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

15,200 تومان

بست T دوبل 125 - سلمابست

بست T دوبل 125 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

17,500 تومان

بست T دوبل 50 - سلمابست

بست T دوبل 50 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

9,300 تومان

بست T دوبل 63 - سلمابست

بست T دوبل 63 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

9,500 تومان

بست T دوبل 75 - سلمابست

بست T دوبل 75 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

11,700 تومان

بست T دوبل 90 - سلمابست

بست T دوبل 90 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

12,600 تومان

بست T دوبل روکش دار 110 -سلمابست

بست T دوبل روکش دار 110 -سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

16,500 تومان

بست T دوبل روکش دار 125 - سلمابست

بست T دوبل روکش دار 125 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

18,000 تومان

بست T دوبل روکش دار 50 - سلمابست

بست T دوبل روکش دار 50 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

12,000 تومان

بست T دوبل روکش دار 63 -سلمابست

بست T دوبل روکش دار 63 -سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

13,000 تومان

بست T دوبل روکش دار 75 - سلمابست

بست T دوبل روکش دار 75 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

14,000 تومان

بست T دوبل روکش دار 90 - سلمابست

بست T دوبل روکش دار 90 - سلمابست

جهت اتصال لوله های آهنی و پلیکا و پوش فیت به سقف با فاصله ثابتبست دنباله دار که به شکل تی است از جن..

15,000 تومان

بست آویز ریگلاژی 110 - سلمابست

بست آویز ریگلاژی 110 - سلمابست

پوشفیت یک نوع سیستم لوله کشی می باشد که شامل اتصالات ، لوله و متعلقات است و از نظر کیفی نسب به سیس..

15,900 تومان

بست آویز ریگلاژی 125 - سلمابست

بست آویز ریگلاژی 125 - سلمابست

پوشفیت یک نوع سیستم لوله کشی می باشد که شامل اتصالات ، لوله و متعلقات است و از نظر کیفی نسب به سیس..

19,400 تومان

بست آویز ریگلاژی 160 - سلمابست

بست آویز ریگلاژی 160 - سلمابست

پوشفیت یک نوع سیستم لوله کشی می باشد که شامل اتصالات ، لوله و متعلقات است و از نظر کیفی نسب به سیس..

25,300 تومان

نمایش 1 تا 15 از 112 (8 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها