اتصالات جوشیمقایسه محصولات (0)


تبدیل 110*63- 5 بار - IEM

تبدیل 110*63- 5 بار - IEM

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

1 تومان

تبدیل 125*110- 5 بار - IEM

تبدیل 125*110- 5 بار - IEM

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

1 تومان

تبدیل 160*110- 5 بار - IEM

تبدیل 160*110- 5 بار - IEM

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

1 تومان

تبدیل 63*50- 5 بار - IEM

تبدیل 63*50- 5 بار - IEM

کاربرد: آبیاری و آبرسانی داراری استاندارد ملی : ۱۴۴۲۷گروه اتصالات فشار قویاز مزایای اتصالات جوشی پلی..

1 تومان

درپوش تست 90---IEM - 5AT

درپوش تست 90---IEM - 5AT

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرات..

1 تومان

زانو °45-63--5AT - IEM

زانو °45-63--5AT - IEM

کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغی..

1 تومان

زانو °90-110-----5AT - IEM

زانو °90-110-----5AT - IEM

کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغی..

1 تومان

سه راه °45-50-----5AT - IEM

سه راه °45-50-----5AT - IEM

کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربرای تغی..

1 تومان

سه راه بازدید°90 -110----5AT ( دریچه فلنجدار) - IEM

سه راه بازدید°90 -110----5AT ( دریچه فلنجدار) - IEM

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفر&n..

1 تومان

سه راه تبدیل °45 -125*110*125-----5AT - IEM

سه راه تبدیل °45 -125*110*125-----5AT - IEM

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت..

1 تومان

سه راه تبدیل °45 -160*110*160-----5AT - IEM

سه راه تبدیل °45 -160*110*160-----5AT - IEM

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت..

1 تومان

سه راه تبدیل °45 -63*50*63-----5AT -  IEM

سه راه تبدیل °45 -63*50*63-----5AT - IEM

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت..

1 تومان

سه راه تبدیل °45 -90*75*90-----5AT - IEM

سه راه تبدیل °45 -90*75*90-----5AT - IEM

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلنفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرجهت..

1 تومان

سیفون 110 ---- 5AT - IEM

سیفون 110 ---- 5AT - IEM

  کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 ات..

1 تومان

سیفون 63----5AT - IEM

سیفون 63----5AT - IEM

  کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 ات..

1 تومان

نمایش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها