اتصالات جوشیمقایسه محصولات (0)


تبدیل 110*125----5AT - پوشان

تبدیل 110*125----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینجنس اورینگ :لاستیک طبیعی توام ب..

20,000 تومان

تبدیل 63*110----5AT - پوشان

تبدیل 63*110----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینجنس اورینگ :لاستیک طبیعی توام ب..

9,300 تومان

تبدیل 63*75----5AT - پوشان

تبدیل 63*75----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینجنس اورینگ :لاستیک طبیعی توام ب..

5,900 تومان

تبدیل 90*110----5AT - پوشان

تبدیل 90*110----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینجنس اورینگ :لاستیک طبیعی توام ب..

9,400 تومان

درپوش تست 110----5AT - پوشان

درپوش تست 110----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفراتصال ..

4,500 تومان

درپوش تست 63----5AT - پوشان

درپوش تست 63----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرات..

1,300 تومان

درپوش تست 90----5AT - پوشان

درپوش تست 90----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفرات..

2,600 تومان

درپوش موقت 110----5AT - پوشان

درپوش موقت 110----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربر..

5,500 تومان

درپوش موقت 125----5AT - پوشان

درپوش موقت 125----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربر..

7,500 تومان

درپوش موقت 50----5AT - پوشان

درپوش موقت 50----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربر..

2,000 تومان

درپوش موقت 63----5AT - پوشان

درپوش موقت 63----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربر..

2,500 تومان

درپوش موقت 75----5AT - پوشان

درپوش موقت 75----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربر..

3,200 تومان

درپوش موقت 90----5AT - پوشان

درپوش موقت 90----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفربر..

4,100 تومان

دریچه بازدید 110----5AT - پوشان

دریچه بازدید 110----5AT - پوشان

 کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفردریچه ..

35,000 تومان

دریچه بازدید 63----5AT - پوشان

دریچه بازدید 63----5AT - پوشان

کاربرد : سیستم فاضلاب پلی اتیلن جوشیجنس بدنه : پلی اتیلن سنگینفشار قابل تحمل : 5 اتمسفردریچه ها..

18,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 46 (4 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها