تکاب اتصال

تکاب اتصالتصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*125---16AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*125---16AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

356,400 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160 ---10AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160 ---10AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

476,900 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160 ---16AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*160 ---16AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

512,100 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*200 ---10AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*200 ---10AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

597,600 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*200 ---16AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*200 ---16AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

682,100 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*250 ---10AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*250 ---10AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

900,600 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*250 ---16AT -تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*250 ---16AT -تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

1,071,600 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*315 ---10AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*315 ---10AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

1,615,000 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*315 ---16AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*315 ---16AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

2,007,400 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*355 ---10AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*355 ---10AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

1,875,300 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*355 ---16AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*355 ---16AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

2,308,500 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*400 ---10AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*400 ---10AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

2,568,800 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*400 ---16AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*400 ---16AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

2,739,800 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160 ---10AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160 ---10AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

506,000 تومان

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160 ---16AT - تکاب

تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*160 ---16AT - تکاب

اتصالات پلی اتیلن تزریقی ( بات فیوژن )  کاربرد :  شبکه‌ لوله‌های پلی اتیلن ..

538,700 تومان

نمایش 1 تا 15 از 329 (22 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها