آب آفرینتصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


 رابط سرشیلنگی  پلیمری 50* 50 بدون رینگ - آبافرین

رابط سرشیلنگی پلیمری 50* 50 بدون رینگ - آبافرین

کاربرد: آبیاری قطره ای، جهت اتصال لی فلت به تجهیزاتی که رزوه استاندارد مادگی دارند استفاده می‌شود. ..

6,500 تومان

اتصال سریع ماده 63 - آبافرین

اتصال سریع ماده 63 - آبافرین

اتصال سریع نر کاربرد: عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعیمناسب جهت ک..

14,500 تومان

اتصال سریع ماده 75 - آبافرین

اتصال سریع ماده 75 - آبافرین

اتصال سریع نر کاربرد: عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعیمناسب جهت ک..

18,500 تومان

اتصال سریع نر 63 - آبافرین

اتصال سریع نر 63 - آبافرین

اتصال سریع نر کاربرد: عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعیمناسب جهت ک..

19,500 تومان

اتصال سریع نر 75 - آبافرین

اتصال سریع نر 75 - آبافرین

اتصال سریع نر کاربرد: عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعیمناسب جهت ک..

21,500 تومان

اتصال سریع کور ماده 63 - آبافرین

اتصال سریع کور ماده 63 - آبافرین

اتصال سریع نر کاربرد: عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعیمناسب جهت ک..

25,000 تومان

اتصال سریع کور ماده 75 - آبافرین

اتصال سریع کور ماده 75 - آبافرین

اتصال سریع نر کاربرد: عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعیمناسب جهت ک..

25,000 تومان

اتصال سریع کور نر 63 - آبافرین

اتصال سریع کور نر 63 - آبافرین

اتصال سریع نر کاربرد: عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعیمناسب جهت ک..

25,000 تومان

اتصال سریع کور نر 75 - آبافرین

اتصال سریع کور نر 75 - آبافرین

اتصال سریع نر کاربرد: عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعیمناسب جهت ک..

25,000 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 110*63 ( "4* "2) توپیچ رو پیچ - آبافرن

تبدیل دنده‌ای پلیمری 110*63 ( "4* "2) توپیچ رو پیچ - آبافرن

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

1 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 110*75 ( "4* "1/2 2) توپیچ رو پیچ - آبافرین

تبدیل دنده‌ای پلیمری 110*75 ( "4* "1/2 2) توپیچ رو پیچ - آبافرین

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

54,000 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 110*90 ( "4* "3) توپیچ رو پیچ - آبافرین

تبدیل دنده‌ای پلیمری 110*90 ( "4* "3) توپیچ رو پیچ - آبافرین

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

54,000 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 32*25 ( "1* "3/4) توپیچ رو پیچ - آبافرین

تبدیل دنده‌ای پلیمری 32*25 ( "1* "3/4) توپیچ رو پیچ - آبافرین

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

2,800 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 50*25 ("1/2 1* "3/4)  توپیچ رو پیچ - آبافرین

تبدیل دنده‌ای پلیمری 50*25 ("1/2 1* "3/4) توپیچ رو پیچ - آبافرین

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

7,800 تومان

تبدیل دنده‌ای پلیمری 63*20 ( "2*"1/2) توپیچ رو پیچ - آبافرین

تبدیل دنده‌ای پلیمری 63*20 ( "2*"1/2) توپیچ رو پیچ - آبافرین

 کاربرد: این اتصالات که به راحتی بعنوان انواع اتصالات فلزی و گالوانیزه استفاده می گردند هیچگون..

11,800 تومان

نمایش 1 تا 15 از 55 (4 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها