بهین لولهمقایسه محصولات (0)


لوله پلی اتیلن  200 - بهین

لوله پلی اتیلن 200 - بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 110-بهین

لوله پلی اتیلن 110-بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 12 ( 4 -- اتمسفر) PE32 ------بهین

لوله پلی اتیلن 12 ( 4 -- اتمسفر) PE32 ------بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 12 ( 4 -- اتمسفر) PE40 ------بهین

لوله پلی اتیلن 12 ( 4 -- اتمسفر) PE40 ------بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 125 -بهین

لوله پلی اتیلن 125 -بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 140-بهین

لوله پلی اتیلن 140-بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 16-بهین

لوله پلی اتیلن 16-بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 160 -بهین

لوله پلی اتیلن 160 -بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 20 -بهین

لوله پلی اتیلن 20 -بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 200 -بهین

لوله پلی اتیلن 200 -بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

لوله پلی اتیلن 25- بهین

لوله پلی اتیلن 25- بهین

لوله پلی‌اتیلن  پلی‌اتیلن ،از مطرح ترین مواد اولیه در ساخت لوله‌های مصرفی در شبکه‌های آبر..

1 تومان

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
پربیننده‌ ترین ها

پر طرفدار‌ترین ها